Dick Spacy

I min gymnasietid skrev jeg for skolebladet RG'ODT. Bl.a. bidrog jeg med en slags føljeton om den hårdkogte privatdetektiv Dick Spacy.

Det blev til i alt fem afsnit. Historierne har en del referencer til verdens gang i 1994-96 og ikke mindst til emner fra datidens gymnasiehverdag på Rungsted Gymnasium. Selvom ikke alle referencer siger mig noget i dag, får de fleste dog en klokke til at ringe et sted og vækker minder om min glade gymnasietid.

Historierne vil derfor sikkert være mest interessante for mine skolekammerater fra dengang, men andre vil forhåbentlig også kunne få sig et billigt grin.

Her er de i hvert fald.

For god ordens skyld skal det nævnes, at jeg har foretaget enkelte ændringer i forhold til de oprindelige udgaver.