Right on targIT
torsdag 5. februar 2009 kl. 12:31

Sex-videoer på Facebook

Forleden skrev en ven (eller har man kun et netværk på Facebook?), at "folk, som vil spørges om lov før man lægger billeder af dem på Facebook, ikke helt har fattet idéen."

Denne holdning er nok meget udbredt på Facebook, men det er nu ikke noget Retten i Hjørring abonnerer på. Den dømte i går en mand til 20 dages fængsel for at lægge en sex-film af sin eks-kæreste og sig selv på Facebook. Bemærk, at der ikke er tale om betinget fængsel; manden skal ruske tremmer i 20 dage.

Der har tidligere været sager, hvor folk har lagt nøgenbilleder eller lign. af eks-kærester ud på nettet til fri beskuelse - så vidt jeg ved uden strafferetlige repressalier. Med det tætte fællesskab på Facebook, hvor kun venner kan se ens billeder og video, kunne man forvente, at forseelsen ikke ville blive bedømt så hårdt.

Men nej. Retten statuerede et eksempel, så med lidt held tænker andre sig om en gang til, inden de selv laver noget lignende.

Det store sprg. er dog, om man om føje år vil dømme helt anderledes end i dag? Udviklingen på FB og andre sociale medier går meget stærkt, så måske er sådan opførsel om få år ganske normalt.

Kommentarer

 1. af Tobias - torsdag 12. februar 2009 kl. 15:19

  Jeg forstår ikke helt sammenhængen mellem "folk, som vil spørges om lov før man lægger billeder af dem på Facebook, ikke helt har fattet idéen." og den omtalte dom. Der er ret stor forskel på et almideligt billede og en sexvideo.

  Jeg tvivler på at det om få år er ganske normalt at dele sexvideoer af eks-kærester på Facebook (eller Facebooks afløser).

 2. af Preben - torsdag 12. februar 2009 kl. 16:03

  Min påstand er, at der ikke er den store forskel - en sexvideo er jo klart en tabersag, men hvad hvis det "bare" var et nøgenbilllede eller et billede, hvor personen er fuld? Er det så okay? Jeg mener nej.

  Hvor "sobert" skal billedet være, før det er acceptabelt at lægge det ud på FB eller lign.? Loven siger jo, at hvis man er på et offentligt område, så er det okay at tage og bruge billeder, men på privat område er det ikke.

  Hvad angår kommentaren om at man ikke har fattet ideen, hvis man er imod ens billeder bliver lagt på FB sker det emm. en hastig udvikling, så hvad der i dag er uacceptabelt om føje år ikke er. En sexvideo er igen ekstremt, men der er jo mange instanser mellem.

 3. af Christian Schmidt - torsdag 12. februar 2009 kl. 22:24

  Det fremgår ikke af den linkede artikel (jeg har ikke kunnet finde anden omtale af sagen end 117 andre medier, der bringer det samme Ritzautelegram), hvilken paragraf fotografen er dømt efter. Såfremt det er § 264 d, så er det vistnok ikke afgørende, om billeder er taget på offentligt eller privat område (i modsætning til § 264 a):
  http://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Straffeloven_kap_27.html#§%20264%20d. Man bemærker, at det ifølge denne paragraf ikke er "offentliggørrelse" men "videregivelse", der er ulovligt, dvs. at det heller ikke ville have været lovligt, hvis fotografen alene havde vist sexvideoen til sin bedste ven (men straffen havde nok været mindre).

  Bemærkelsesværdigt nok har Højesteret afgjort, at "topløs badning er en almindelig foreteelse, hvorfor gengivelse af billeder heraf ikke i sig selv er en fredskrænkelse":
  http://www.journalistforbundet.dk/graphics/pjecer/Pressefotografer/Fotografering_og_privatlivets_fred.pdf

  Så vidt jeg kan læse, har det afgørende betydning, om den fotograferede har givet samtykke. I den forstand kan man måske argumentere for, at man giver et stiltiende samtykke til offentliggørelse, hvis man omgås bekendte, der flittigt lægger billeder ud af sin hverdag på Facebook.

  Mht. lige akkurat Facebook kan det tilføjes, at man (i hvert fald ifølge pressens omtale) som bruger giver tilladelse til, at ens billeder kan blive blive brugt i andre sammenhænge, fx i reklamer for tredjepartsprodukter. En sådan tilladelse har man i reglen ikke fuldmagt til at give, hvis der optræder andre personer på billederne end en selv.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.