Right on targIT
fredag 2. december 2005 kl. 17:03

Dansk forskningspolitik - det er kedeligt

Dagens Jyllands-Posten har i dag på deres netavis en artikel (så længe lænken virker), der fortæller, at den offentlige støtte til forskning i Danmark nu er nede på 0,72%, hvor målet er 1,00%. Lande, vi sammenligner os med, Sverige og USA, ligger klart foran Danmark (hhv. 0,94% og 1,12%) og hvad endnu værre er, så går det den forkerte vej, i det procentdelen er faldet i forhold til sidste år. DI advarer, mens VTU-minister Sander afviser; der er tale om gamle tal, og de rigtige tal er således 0,75% i år, og 0,76% til næste år.

Hvad enten nu tallet er 0,72% eller 0,76%, så er der jo langt op til Sverige, til det officielle mål eller helt op til USA. Grunden er nok desværre, at

1) Dansk Folkeparti er støtteparti for regeringen, og der er
2) ikke meget mere hjælp for forskningen at hente hos oppositionen. Endelig er
3) VTU-ministeriet svagt internt i regeringen.

Ad 1):
For Dansk Folkeparti (DF) er det vigtigt, at der sættes enormt hårdt ind mod kriminalitet er (om man så skal vedtage diverse tvivlsomme terrorpakker for at nå lidt tættere på det mål er ligegyldigt), at samfundets ældre har det enormt godt (hver finanslov hælder lidt ekstra ud over pensionister, førtidspensionister, mm). og at indvandrerne kraftigt reduceres i antal.

Partiet har så vidt jeg ikke ved ikke nogle stærke meninger om Danmarks forskning - og hvorfor skulle de også have det? DFs vælgere blandt folk, der er bekymrede for forskningen i Danmark, kan vist tælles på to hænder, så det er nemmere at tage penge fra det område og give dem til DFs vælgergrupper. Det er der intet fortænkt i.

Men,

ad 2):
heller ikke andre partier synes at være så interesserede i at kæmpe for forskningen. I forbindelse med fremlæggelsen af finansloven for 2006 var der masser af kritik af de manglende midler til forskningen fra R og S, men det er ikke noget, man har hørt meget til her bagefter. Til partiernes forsvar kan siges, at det hele jo alligevel var handlet af med DF, men hvis det nu var så vigtigt, så kunne regeringen måske indgå en aftale med S og R?

Og det kan bringe mig til
ad 3):
Den ansvarlige minister kan internt i regeringen ikke slå i bordet og forlange flere penge til forskningen. Et eksempel på VTUs status i regeringen kan man læse i dagens online Computerworld, hvor det rapporteres, at Task Forcen har fået ny ledelse. Jeg citerer: "Placeringen i det magtfulde Finansministerium styrker Den Digitale Taskforces indflydelse." Læg mærke til, at når der kan spares penge, er Finansministeriet klar, men ikke, når de skal bruges... Så hvad enten den gode Sander har lyst eller ej, så får han svært ved at overbevise sine kolleger om, at forskningen er vigtig.

Min grundlæggende anke er, at forskningspolitik ikke siger den menige dansker særligt meget. Det er ikke noget, der kan få folk på barrikaderne, og en fyret forsker er ikke så godt tv som en førtidspensionist, der ikke har råd til ordentlig rengøring. Så kampen kæmpes pr. stedfortræder, så DI (se ovenfor) råber op, mens den ansvarlige minister forklarer og beroliger. Ingen gider virkeligt kæmpe for området, mens alle er enige om, at det er vigtigt. Det minder sådan set lidt om et jernbanenet.

Snart kommer Globaliseringsrådet (eller er det en kommission?) med deres betænkning, og det bliver så spændende at se, hvad de vil foreslå, og hvad der så vil ske. Det synes også sandsynligt, at regeringen vil kæde Velfærdskommisionens rapport sammen med Globaliseringsrådets forslag, så der er måske en chance for at finde nogle flere penge til forskningen.

I mellemtiden forfalder jernbanenettet. Og de dygtigste forskere drager andetsteds hen.

Kommentarer

 1. af Christian Schmidt - lørdag 3. december 2005 kl. 16:35

  Vi kan jo også citere lidt fra regeringsgrundlaget: "Forskning og innovation skal have topprioritet i de kommende år."

  Men alting er jo relativt ... Og noget er direkte usandt.

  Det er værd at huske, at Fogh-regeringens i sin første valgperiode skar de ned på forskningen. Nu fører de sig så frem på at ville tilføre en beskeden mængde ekstra ressourcer igen. Det minder lidt om Microsoft, der for år tilbage markedsførte deres Office-pakke på den smarte Office-papirklips. Nu markedsfører de den på, at Office-klipsen ikke er der længere (eller i hvert fald er slået fra).

 2. af Tobias Tobiasen - onsdag 7. december 2005 kl. 16:20

  Jeg er sikkert på at Thor P. har en beregningsmetode der siger at vi bruger langt over 1% til forskning. At det så er en metode han selv har opfundet til lejligheden er en anden sag.
  Et andet argument Thor P. bruger ofte er at der er planer om at booste forskning meget næste år, men lige nu venter vi på en eller anden kommission, der kan fortælle hvor vi skal forske.

  Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt at Danmark har så lidt fantasi. Vi skal altid være førende indenfor IT og mikrobiologi, de samme 2 områder som alle andre lande vil være førende. Kan vi ikke være lidt mere opfindsomme?

 3. af Jesper Stocholm - fredag 9. december 2005 kl. 13:25

  Men hvad er alternativet så? At vi lægger os ned og dør en langsom og smertelig (off-the-grid) død? Der er jo /nogen/, der må råbe vagt i gevær ... og hvis bloggerne fra inf96 er de eneste, så må det jo være vores opgave. Havde de Radikale dog bare fået lidt flere stemmer ved sidste valg, så de havde kunnet danne regering med enten venstrefløjen eller K+V. Det ville have givet mere lyse udsigter for Danmark i det lange løb. I stedet har Pia godt og grundigt fat i bollerne på Anders Fogh - og hun er jo ikke ligefrem kendt for at have det lange løb for øje - snarere stemmerne til næste valg. Bent Bendtsen kommenterede i går Anders Fogh's afvisning af at pille ved skatter og lignende med ordene "En politiker tænker på det næste valg - en statsmand tænker på fremtiden".

 4. af Preben - fredag 9. december 2005 kl. 14:03

  Nu er Velfærdskommissionens rapport på gaden, og selv om nogle dele af den lægges død, skal man efter min mening ikke undervurdere de tanker om diskussioner, som den sætter i gang - både blandt folk og meningsdannere. Mange af dens anbefalinger vil efter min mening på længere sigt blive implementeret alligevel, hvad enten politikerne i dag tør indrømme det eller ej.

  Mna kan i dagens aviser læse, at Vs vælgere er uenige i, hvad partiets formand (og statsminister) siger. Nogle af erhvervslivets repræsentanter skælder ud over det lave ambitionsniveau. Partiernes ungdomsorganisationer brokker sig. Jeg ser det som et udtryk for, at politik er det muliges kunst, og at de justeringer, som diskuteres nu, lige nu er det muliges kunst. Men bag i hovedet på både menigmand og politikere ligger resten af forslagene og summer.

  Der er ingen tvivl om, at Pia har godt fat i Anders, og at Pia ikke just har det lange forløb for øje. Men... der er jo andre faktorer i dansk politik end Pia, og selv ikke hun kan sætte kikkerten for det blinde øje og sige, at det nuværende skattesystem er fint, som det er.
  Må jeg endvidere minde om, at Pia på skatteområdet er en nybegynder, som er kraftigt afhængig af Kristian Thulsen-Dahl, der emm har en væsentligt bedre forståelse af de ulemper, som det nuværende skattesystem indeholder

  Så, mit budskab er, at man skal se udspillet fra Velfærdskommissionen som det seneste slag/skud udvekslet i krigen, og at slaget langt fra er overstået, endsige tabt.

  I mellemtiden kan inf96 indkalde alle topskatsbetalere til demonstrationer på Slotsholmen imod det nuværende skattesystem (der kommer ingen, vi har for travlt med at arbejde), arbejde for Velf.-kom.s rapport og imod Pia og skrive til Anders og Bendt.

  Debatten er kun lige startet. Regeringen har selv dekreteret to månders debat om rapporten. Der kan ske meget på den tid. Og endnu mere over de næste to, fem eller ti år.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.