Right on targIT
onsdag 6. juli 2005 kl. 16:20

Så starter softwarepatentdebatten forfra

Så blev CII-direktivet, som i lang tid har været undervejs, afvist af EU-parlamentet. Det fejres som en sejr af specielt modstanderne, men de bør ikke glæde sig for tidligt.

Thi i mellemtiden kører det gamle patentsystem videre, og her er det muligt at patentere software. Det eneste, man således har undgået, er, at den nuværende praksis ophøjes til direktiv - og at en række begrænsninger af patentretten ikke indskrives i de nationale love (der er således intet til hinder for, at f.eks. Storbritanien fra i morgen tillader forretningsgangspatenter).

Derfor er der så vidt jeg kan se ikke meget for modstanderne at glædes over. Og det var vel også derfor, at tilhængere af direktivet valgte at lade det falde; status quo var bedre, end hvad man kunne få med et udvandet direktiv.

Tværtimod er det stadig usikkert, hvilken beskyttelse der kan tillades, i og med at intet parlament eller lands domstol har styr på EPO, som udsteder patenterne. Nationalt kan en patentstyrelse eller domstol ugyldiggøre et patent, men ikke på EU-niveau. Der hersker således legio opfattelser af, hvilke CII-patenter, der kan tillades. Det kan modstandersiden ingenlunde være tilhænger af.

Det skal dog siges, at pausen måske er meget god. Tilbage før påsken udtrykte man ønske om, at processen måske havde best af at starte forfra. Da man ikke i denne omgang kunne blive enige om hverken det ene eller andet, er det måske meget godt, at man begynder forfra. Dermed bliver der forhåbentligt tid til at diskutere sagerne ordentligt og forhåbentligt undgå meget af den vildledning, som begge sider har udsat modstanderne for.

Jeg mener bare ikke, at modstanderne af direktivet bør glæde sig. Hvis de mener at have sejret i dag, må det være en pyrrhussejr.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.