Right on targIT
mandag 17. februar 2003 kl. 15:50

Immaterialretten over eller under konkurrenceret?


Traditionelt har immaterialretten være underordnet konkurrenceretten, om ikke andet så indenfor regionale områder. Den såkaldte konsumption, som nævnes i forskellige immaterialretslove (patent- og ophavsretsloven f.eks.) siger, at hvis et produkt er sat til salg indenfor et geografisk område, så kan udbyderen af det ikke forhindre salget af det andetsteds indenfor dette område. Det geografiske område er for Danmarks vedkommende EØS-området, altså EU plus det løse. Dette tillader parallelimport.

Mest kendt er denne praksis i Danmark for insulin. Insulin er i Spanien væsentligt billigere at købe end i Danmark, og derfor har nogle driftige folk fundet på at købe insulin i Spanien og derefter fragte det til Danmark og sælge det. Novo Nordisk forsøgte at forhindre dette og var snu nok til ikke at udfordre konkurreretten direkte, men argumentreede derimod for, at kvaliteten af insulinen blev forringet, fordi insulinen under transporten blev udsat for uheldige temperaturer. Novo tabte sagen, og parallelimport af insulin var følgeligt helt i orden. Konkurrenceretten stod over immaterialretten.

Ind på scenen kommer nu for USAs vedkommende CDMA, og for Europas vedkommende Infosoc-direktivet; begge forhandlet i WIPO-regi. Heri bestemmes det ved lov, at programmer og mekanismer til at bryde kopisikring er ulovlige at sælge, distribuere, udbyde mm. Læg mærke til, at det ikke er ulovligt at besidde eller udvikle sådanne mekanismer eller programmer.

Disse to love er siden med stor kreativitet blevet brugt til at forhindre konkurrence. Mest kendt er vel sagen om tredjeparts tonerkapsler til printere; et mere absurdt eksempel kan findes her. Endelig skal fremhæves et forsøg på med DMCA at forhindre prisoffentliggørelse. I alle tre tilfælde bruges Infosoc/DMCA til at begrænse konkurrence. Ingen af sagerne er afklarede så vidt skribenten ved.

Den danske Infosocimplementering forbyder ikke import af DVD-skiver fra USA direkte, men derimod via en tredjemand i Danmark (hvorfor skelnes der her?), så nogle tiltag for at sikre konkurrencen er gennemført. EU har også kig på tonerkapselssagen. Men specielt i USA lader det til, at da der ingen klar retspraksis er på dette område, får sådanne forsøg på at forhindre konkurrence lov til at gå igennem, da den - påståede - forulempende part ikke har råd til at få ret i en retssal.

Det må derfor være på tide, at der på for Danmark, i EU-regi og i USA (måske endda via WIPO) en gang for alle fastslås, hvilken af de to love, der skal vige for den anden. Løsningen vil vel vise sig at være et både-og, men lad os nu en gang for alle få luget de værste skandaler ud.

Kommentarer

  1. af Forfatteren - torsdag 13. marts 2003 kl. 08:52

    Her er en lidt senere omtale af en afgørelse fra den amerikanske Højesteret, hvor varemærkebeskyttelsen afkortes. Det er et af de første tegn i USA på, at der er grænser for, hvad immaterialretten kan bruges til.

    Linket er http://www.nytimes.com/2003/03/10/technology/10PHON.html?pagewanted=print&position=top

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.