onsdag 19. november 2008 kl. 21:50

Retsstaten, det er mig

Beskæftigelsen er høj, og det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Alligevel ville det være ønskeligt, om statsministeren havde gjort bare lidt mere for at finde en kvalificeret kandidat til jobbet som justitsminister, så vi ikke skulle trækkes med en person, der mangler forståelse for helt basale emner inden for sit resortområde. Den gamle justitsminister var da i det mindste uddannet jurist. Men nu behøver man jo heldigvis ikke være højesteretsdommer for at kunne udtale sig definitivt om skyldsspørgsmål:

[...] jeg kender sagen, og når PET vurderer, at en mand er til fare for statens sikkerhed, så er han til fare for statens sikkerhed, siger justitsministeren uden smålig skelen til princippet om magtens tredeling, og så skulle den ged jo være barberet. Derfor forstår man hans irritation, når Højesteret kaster grus i maskineriet ved end ikke at finde det sandsynliggjort, at bemeldte person har gjort sig skyldig i noget, der kunne retfærdiggøre en fængsling.

[...] jeg er også sikker på, at de (PET) kun fremlægger en sag, hvor de er sikre, fremturer han videre. Sidst jeg tjekkede virkeligheden, skete det fra tid til anden, at anklagemyndigheden tabte en sag ved domstolene, men disse instanser er åbenbart gået hen og blevet ufejlbarlige på det seneste.

Hos regeringspartneren Venstre finder man det mærkeligt, at man kan få erstatning for uretmæssig fængsling (endda med en bemærkning om, at man må stå vagt om retssamfundets principper), nu når PET jo mener, at han er skyldig, mens man i oppositionen har travlt med at slå bak og få afskaffet de administrative udvisninger, som man selv var med til at indføre i 2002.

Muligvis skyldes ministerens udtalelser ikke ignorance men derimod blot det synspunkt, at individets frihedsrettigheder må vige for samfundets efter ordensmagtens diskretion. Det er trods alt et legitimt synspunkt og dækker over en praksis, der er en udbredt og effektiv måde at skaffe sig af med uvenner af staten i visse dele af verden. Det er dog næppe konservativ politik at gøre Danmark til et totalitært regime, hvor folk dømmes af politiet, politikerne og folkeopinionen i stedet for af domstolene. Man kritiserer stadig USA for de retsløse tilstande i Guantanamo, og i sin grundlovstale betonede den tidligere partiformand vigtigheden af at værne om bl.a. den personlige friheds ukrænkelighed.

Så ministerens udtalelser må vel først og fremmest opfattes som populistiske udtalelser i en blodrus. Eller hvad, Brian Mikkelsen?

Kommentarer

 1. af Preve - torsdag 20. november 2008 kl. 09:01

  Skarpt indlæg - hvad blev der af den politikblog, du og ham den anden havde?

  Jeg tror som sagt, at det er omtalte blodrus-populistiske udtalelser. Det er dog stærkt beklageligt, at netop et parti som de Konservative kan finde på at udspy den slags. Heldigvist er Højesteret endnu ikke blevet inficeret af blodrus - de priser sig jo netop af det modsatte, selvom dele af det højrepolitiske spektrum faktisk reelt synes at mene, at politikere skal afsige domme.

  Statsministeren har nok for travlt med at holde styr på sin egne ministre til at udfordre de Konservatives dårlige minister. Mage til barnlighed skal man da godt nok lede længe efter - er han virkeligt så svækket internt i Venstre pga. sine Europadrømme?

 2. af Christian Schmidt - torsdag 20. november 2008 kl. 20:04

  Ja, man skal nok ikke forvente, at den nuværende formand for De Konservative griber ind. Nogen vogter af retssikkerhed og frihedsrettigheder kan man vist dårligt beskylde hende for at være. Der fornemmer man lidt mere ideologisk ballast og nøgtern stillingtagen fra statsministerens side. Desværre er han ikke altid parat til at gøre holdning til handling i disse sager. Jeg tror dog snarere, det er for at tækkes støttepartiet, end det er intern partipolemik, at han holder lav profil. Og så nok også fordi, at han i disse dage er i Afrika.

  ...

  Jeg er rørt over, at der stadig er nogen, der følger med i nærværende blog, trods den lave indlægsfrekvens. Men indimellem så falder der faktisk en godbid af til dem, der står og henter RSS-feedet hvert andet minut 24/7.

 3. af Peter Brodersen - søndag 28. december 2008 kl. 05:20

  Måske man skulle gøre regeringen opmærksom på, at de altså selv har medtaget Charles de Montesquieu i deres demokrati-kanon. Men den kanon er jo nok kun målrettet indvandrerne - den gælder jo ikke for os selv.

 4. af Peter Brodersen - søndag 28. december 2008 kl. 05:22

  Måske meget symptomatisk:

  Googler man efter demokratikanon, er overskriften på tredje website: "Undervisningsministeriet - Fejl".

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.