Right on targIT
fredag 12. marts 2010 kl. 13:38

Tak til EU og Tyskland

Til trods for danskernes tro på, at vi er verdensmestre i alt og gør alting rigtigt, viser det sig gang på gang, at andre lande og institutioner må hjælpe Danmark. Jeg tænker her på overholdelse af elementære menneskerettigheder, som Danmark trods sin høje profil på område groft negligerer indenfor internetområdet.

To aktuelle sager:

1) ACTA

er forkortelsen for forhandlinger om hvordan immaterialrettigheder (mest indenfor ophavsret som jeg har forstået det) kan håndhæves på nettet. Forhandlingerne har i lang tid været hemmelige, og det har generet nogle lande. Holland var et af dem, og landets delegation lækkede således et dokument, som EU-parlamentet herefter reagerede på ved at forlangte åbenhed om forhandlingsprocessen. En gennemgang er sagen findes på Computerworld. Danmarks holdning (repræsenteret ved tidligere erhvervsminister Lene Espersen) var, at det var fuld forståeligt og ønskeligt, at forhandlingerne var hemmelige..

Nu er sagen jo ikke sluttet endnu, men man kan konstatere, at det ikke var Danmark, men EU-parlamentet, der efterlyste åbenhed på dette område.

2) Logningbekendtgørelsen

I sin tid som justitsminister implementerede Lene Espersen en drakonisk logningsbekendtgørelse, som forlangte logning af ca. al elektronisk kommunikation (bortset fra en række undtagelser, der gjorde arbejdet mod terror temmeligt hullet). Bekendtgørelsen var baseret på et EU-direktiv, og Lene Espersen udtalte, at hun til enhver tid ville være villig til at overgive denne lovgivning til sin værste fjende.

I og med, at dansk lovgivning meget sjældent underkastes et grundlovsgennemsyn, er det godt, at vi har Tysklands Forbundsdomstol, som ganske vist ikke erklærede direktivet forfatningsstridigt i sig selv, men som skød den nuværende implementering af det ned. Ovenpå den dom vil man nu fra EUs side genoverveje direktivet og dets udformning.

Senest er der planer om at påbyde internetudbydere at blokere for endnu mere indhold, også noget, som ikke er ulovligt, men bare indhold, som Staten ikke bryder sig om. Blokering startede uskydigt med børneporno, herefter greb IFPI fat og fik en blokeringsdom vedtaget mod allofmp3.com, og sådan en god ide gribes med kyshånd af Staten.

Jeg snakker selvfølgeligt om spillesideblokeringsforslaget, som just har været i høring. Der har i de danske medier - også IT-medier - ikke været meget debat om forslaget, før efter høringsfristen udløb.

Også her må man sige, at det nok ikke er fra dansk side, at man overvejer, om forslaget overholde elementære menneskerettigheder. Det kan ikke udelukkes, at man igen må vente på, at EU dikterer, at forslaget er censur og at blokeringer kun kan gennemføres efter en dom.

Måske er der nogle, der har lidt fornuft, som overvejer, om Danmark, som så stærkt støttede ytringsfriheden under Muhammedtegningskrisen, vil sætte sig yderligere i bås med regimer, der rask væk censurerer internetindhold. Høringen vil forhåbentligt også give stærk modvind til forslaget.

Eller også er dansk selvtilfredshed igen for stærk, og vi må håbe på hjælp fra lande, der har en ordentligt demokratiopfattelse og -beskyttelse. Det er efterhånden ved at være en rigtigt dårlig vane.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.