Right on targIT
torsdag 26. oktober 2006 kl. 16:02

Fogeddommerens forslag til blokering af allofmp3.com

Efter nu at have læst dommen (tak til Christian for link til dom), ser man, at fogedretten har taget Antipiratgruppens forslag til filtrering til efterretning. Disse forslag er udført af Contest:

Der er fire forslag:
1. Content filtering
2. Proxy-brug til filtering
3. DNS-blokering (omend det på et tidspunkt i dommen kaldes DSN)
4. IP-blokering
Se dommen for nærmere forklaring af de fire metoder.

Til dette må man sige, at hvis dette er alt, som skal udføres for at udføre dommen, så er det overkommeligt - og ikke noget problem for den teknisk lidt mere kyndige at omgå (hvilket dommeren også selv nævner). Noget af det kan blive dyrt at sætte op, mens andet allerede er gjort (Tele 2 har dags dato lavet DNS-blokering af allofmp3.com).

Mao. har dommeren lavet en meget sympatisk beslutning, som siger, at det da også er for galt, at den slags skal være muligt og derfor har forbudt det. Så vidt så godt. Jeg vil dog mene, at det større billede mangler, men det er jo ikke noget, som dommeren skal tage med i sine betragtninger. Måske skulle man bede fogedretten blokere for en lang række sider, som sælger ting, der er forbudte i Danmark og så se, hvad der sker.

Det er dog den grundlæggende præmis, at ISP'erne skal være politibetjente på nettet, som den er gal med - og denne har dommeren ikke taget stilling til bortset fra nogle Infosoc-direktivbetragtninger.

Kommentarer

 1. af Tobias Tobiasen - fredag 27. oktober 2006 kl. 09:56

  Kendelsen overrasker mig meget. Specielt at dommeren mener Tele2 overtræder ophavsretslovens regel om eksemplarfremstilling ved transmission af mp3 filer gennem deres router. Se sidste afsnit side 19 i kendelsen.

  Det undrer mig at forsvarer ikke blot henviser til $14 i
  http://www.forbrug.dk/fileadmin/fs-images/jura/loveregl/fb_lov/l_ehand.pdf

  § 14. En tjenesteyder, som på et kommunikationsnet transmitterer information, der leveres af en tjenestemodtager, er ikke ansvarlig for den transmitterede information, hvis tjenesteyderen
  1) ikke selv tager initiativ til transmissionen,
  2) ikke udvælger modtageren af transmissionen og
  3) hverken udvælger eller ændrer den transmitterede information.
  Stk. 2. Transmission som nævnt i stk. 1 omfatter også automatisk, mellemliggende og kortvarig oplagring af information, hvis denne oplagring udelukkende har til formål at gennemføre transmissionen, og hvis oplagringen ikke varer længere, end hvad der med rimelighed kan antages at være nødvendigt for at
  gennemføre transmissionen.
  Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for en tjenesteyder, der leverer adgang til et
  kommunikationsnet.

 2. af Christian Schmidt - fredag 27. oktober 2006 kl. 19:19

  Citat fra http://www.advokatsamfundet.dk/Default.asp?ID=11905&M=News&PID=20472&NewsID=7485 der omtaler Højesteretsafgørelsen U2006.H1474, der omtales i fogedrettens kendelse:
  "Ansvarsfrihedsreglerne i E-handelsloven omfatter kun straf- og erstatningsansvar men ikke foreløbige retsmidler, der kan anvendes for at forhindre eller bringe en retsstridig adfærd til ophør."
  Som jeg læser dette, betyder det, at Tele2 ikke kan straffes for, at deres abonnenter piratkopierer, men at de godt kan blive pålagt at blokere for piratkopieringen.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.