Right on targIT
torsdag 15. december 2005 kl. 15:41

Telelogningen vedtaget - ak ak

Så skete det, som en enig IT-branche har advaret om i efterhånden meget lang tid: telelogningsdirektivet (det er vist et direktiv?) er blevet vedtaget af Europa-parlamentet. Det kan herefter implementeres i de enkelte landes lovgivning.

Man må konkludere, at til trods for en ret favorabel presse imod direktivet, som har skrevet om hvor stupidt forslaget er (biblioteker og små boligforeninger skal ikke logges, etc.), så er det alligevel blevet godkendt. Også på hjemlige Christiansborg er der flertal for direktivet.

Dette kan tyde på, at beslutningstagerne enten ved noget, som vi andre ikke ved eller at dette formodes så vigtigt, at det - trods al den dårlige presse og stupiditeter forslaget indeholder - alligevel er blevet vedtaget. Jeg er ikke den store tilhænger af konspirationsteorier, så jeg tror på, at det er sidstnævnte: bekæmpelse af terror er så vigtigt, at dette alligevel er blevet gennemført.

Rent politisk er det måske en billig måde at vise beslutningskraft på: man rammer nogle store, fede telefirmaer, som har penge nok (!) og kan henvise til, at man i London havde stor nytte af en lignende logning (efter skaden var sket, vel at mærke). Så selv om branchen sammen med pressen har talt imod, så er Maren i Kæret måske alligevel meget godt tilfreds med dette direktiv.

Så det ser sort ud.... man må vel vente nogle år og så se på, hvordan direktivet har virket. Min påstand er, at det til den tid vil være klart, at det hele har været spild af penge og harddiske og båndstationer, idet det ikke har hjulpet nogen med noget. Man kunne så ønske sig, at der var en udløbsperiode på direktivet, sådan at det skulle genvedtages om f.eks. tre år.

Og lad mig så ikke begynde at skrive om, at musikbranchen også vil have adgang til dataene...

Kommentarer

 1. af Christian Schmidt - torsdag 22. december 2005 kl. 23:20

  Du nævner to muligheder, nemlig enten at beslutningstagerne ved noget, vi ikke ved, eller at de virkelig mener, at terrorbekæmpelse er vigtigt.

  Du glemmer en tredje ting, trods det at jeg har nævnt den gentagne gange i kommentarerne til nærværende weblog :-) Du antager, at politikerne har sat sig ind i sagerne og stemmer på et oplyst og rationelt grundlag.

  MF'er og MEP'er har ingen pligt til at forklare sig til vælgerne. Man ved reelt ikke, om politikeren har fattet, hvad der foregår, eller om han bare stemmer efter en mavefornemmelse uden at have sat sig ind i sagerne. Så snart det drejer sig om andet end økonomi lever pressen langt fra op til sin rolle som demokratiets vagthund. Enhver MF kan vrøvle sig ud af selv de mest kritiske interviews, og MEP'er lever i en glemt parallelvirkelighed, som sjældent pådrager sig omverdenens opmærksomhed, før det er for sent. Det er næsten kun kombinationen af en lynskarp journalist og tv-mediet, der kan sætte en politiker til vægs.

  Det er såre menneskeligt. Hvis man har en travl hverdag, er der ikke altid tid til at gøre alting lige grundigt. Som regel går det alligevel, og man råber jo sjældent højt om, at man burde have gjort det bedre. Og hvis omverdenen ikke kan afgøre, om man har gjort det godt nok, ja, så er det unægteligt fristende at køre lidt på frihjul indimellem.

  Normalt stemmer politikeren jo bare, hvad han får besked på af partiets ordfører, dvs. at en given dansk lov reelt vedtages på baggrund af syv menneskers indsigt i og generelle holdning til sagen. Det er ikke betryggende, og det fører til absurd lovgivning som i tilfældet med telelogningen, som langt hen ad vejen er tåbelig, uanset hvor meget man så er parat til at ofre for terrorbekæmpelse.

 2. af Christian Schmidt - torsdag 22. december 2005 kl. 23:45

  Og jo da, selvfølgelig er terror en realitet, som vi skal forholde os til og bekæmpe.

  I Storbritanien og Spanien har faren været reel i en årrække pga. interne stridigheder i disse lande, og efter at bl.a. Danmark er begyndt at invadere andre lande er risikoen for et angreb da også steget her (det har vist sig at være upopulært at påpege dette, men det kan vel dårligt afvises).

  Men jeg er stadig lidt skeptisk over for, om terror virkelig er så stor en trussel mod Danmark sammenlignet med naturkatastrofer, livsstilsbaserede sygdomme, passiv rygning, trafik, "almindelig" kriminalitet, forurening, lynnedslag osv., at det berettiger til at bruge så vidtgående midler for at bekæmpe det. Jeg skal ikke kunne afvise det, men jeg vil gerne se en afvejning af de forskellige problemer, der ikke var gennemsyret af en irrationel frygt.

  Det er jo ikke fordi, at man ikke i dag har mulighed for at efterforske og foregribe terror. For en måneds tid siden fangede man en lille flok terrorister i Danmark. Dette bruge min veninde, Justits-Lene, paradoksalt nok som argument for, at politiet skulle have flere beføjelser (dvs. uanset om de blev fanget eller ej ville det være et argument for flere beføjelser).

  Nuvel, ikke mere brok fra mig (før efter jul).

 3. af Preben - fredag 23. december 2005 kl. 12:25


  Det kan vel ikke udelukkes, at politikerne løber som en flok får efter det dyr, der nu løber forrest (og som er ordføreren på området).

  Men i så fald bliver det vel så den ordfører, som har området, som så bør sætte sig lidt mere ind i, hvad sagen går ud på. Jeg forstår, at du ikke er overbevist om selv den ordførendes kompetence på området.

  Der er klart eksempler på, at selv de ordførende politikere fatter minus (sagde nogen direktivet om computerimplementerede opfindelser), men jeg vil her mene, at dette område er noget, som en nogenlunde normalt begavet person bør kunne forstå konsekvenserne af af den foreslåede lovgivning.

  Om ikke andet kan man jo som politiker stikke fingeren i jorden og høre opinionen af: det vælter ind med negative tilkendegivelser om, hvor relevant denne lovgivning er.

  Jeg vil derfor i dette tilfælde faktisk mene, at politikerne IKKE kan undskylde sig med uvidenhed, men muligvis med flokmentalitet. Denne undskyldning kan man ikke unde ordførerne.

  Dette fsv. angår det oplyste grundlag.

  Hvad angår det rationelle, så er politikerne netop politikere og ikke teknokrater. Teknokrater vil beslutte på et rationelt grundlag, men politikere vil gerne genvælges, og det er ikke altid, at rationalitet får dem det. Så selv om jeg er helt enig med dig i, at politikerne bør tage rationelle beslutninger, så er jeg også godt klar over, at det langt fra altid er tilfældet. Se f.eks. diskussionen om velfærdskommisionens forslag. Rationelt er der vel ingen tvivl om, at ca. alle forslag bør gennemføres. Politisk er det dog en helt anden ting.

  Beklageligvis - sagde den person, der selv synes, han er meget rationel.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.