Right on targIT
onsdag 1. december 2004 kl. 17:06

De danske elselskabers bredbåndsinvestering

I forbindelse med debatten om hvorvidt det er forsvarligt, at danske elselskaber investerer milliarder af kroner i at opbygge et alternativt fibernet er det min opfattelse, at der mangler et vigtigt aspekt i debatten, nemlig den bindingsperiode, som TDC havde, da deres net blev etableret.

Der tales for elselskaberne om, at det vil være nødvendigt at binde kunderne i op til ti år for at få det til at løbe rundt. Dette synes at være et højt tal, som straks man hører det, gør det forståeligt for alle, at det er fuldstændigt muligt at finansiere og at elselskaberne derved taber borgernes penge. Og det ville jo være dumt.

Men hvor lang tid kunne TDC binde deres kunder for at afskrive TDCs (eller de fire gamle teleselskabers) investeringer i at lægge kobber ud til alle danske husstande, som ønskede en telefon? Så vidt jeg husker, startede telefonien i Danmark omkring 1900-tallet, og hvis man derfor regner frem til liberaliseringen i 1996, så kan man - ja, polemiskt er det - hævde, at teleselskaberne havde en bindingsperiode på 96 år for deres første abonnenter. I sammenligning med dette synes 10 år da ikke så meget. Om ikke andet kan man argumentere for, at de fleste danske hjem fik telefon i 60erne, det giver så en bindingsperiode på nogle og 30 år.

Dengang var TDC et halv-offentligt foretagende, som ikke skulle opnå profit, men bare få det til at løbe rundt, just som elselskaberne har det i dag. Og det er endda så heldigt, at elselskaberne faktisk har nogle penge; de skal ikke engang ud og låne dem.

Så som jeg ser det, så er elselskaberne da nogle af dem, der bedst kan løfte at etablere et fibernet for hele Danmark - de har pengene og ekspertise i at grave ledninger ned og garantere service på et vist niveau. Og hvis de er snu, så ihukommer de Finn Helmers ide og lægger 10GB fiber ned. Så er det også fremtidssikret.

Faktisk synes jeg, at Henning Dyremose selv har leveret det bedste bevis på, at elselskabernes planer giver mening. Det gjorde han ved at advare mod disse selvsamme planer.

I det jeg går ud fra, at Christiansborg gerne vil have et alternativ til TDCs net, kan politikerne dér jo evt. pege på, hvordan et sådant fibernet ellers skal finansieres - vil FT selv finansiere det?

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.