Right on targIT
mandag 11. oktober 2004 kl. 16:19

Konkurrencestyrelsens ressortkup skudt ned af Folketinget

En dag sad der nogle mennesker i Konkurrencestyrelsen og ærgrede sig over, at der var for lidt konkurrence på teleområdet. Dette mente de at kunne gøre noget ved, så i forbindelse med deres rapportering om deres aktviviteter, inkluderede de et afsnit, som redegjorde for den manglende konkurrence på teleområdet. Der var dog lige den hage ved området, at det ikke sorterede under Konkurrencestyrelsen, men under IT- og Telestyrelsen, som ligger under VTU, hvor Konkurrencestyrelsen ligger under Erhvervsministeriet. Så egentligt var der ikke så meget, som Konkurrencestyrelsen (og nu gider jeg ikke skrive det ud længere, fra nu af hedder det KS) kunne gøre ved sagen. Specielt ikke, når Helge Sander fra VTU indskærpede, at det var hans ministeriums gebet.

KS havde dog stadig det indtryk, at konkurrencen på telemarkedet lod meget tilbage at ønske. Da så en mobiloperatør, 3, ansøgte om at få forlænget bindingsperioden fra 6 måneder til 12 måneder, så KS en mulighed for at gøre noget ved markedet. Man kan selvfølgelig stille spørgsmål ved, hvor meget mere konkurrence man får i markedet ved at _forlænge_ bindingsperioden, men lad nu den slags detaljer ligge. KS gav 3 lov til at binde kunderne i 12 måneder for selve abonnementet, men ikke på SIM-kortet. Man kunne derfor som kunde godt få låst SIM-kortet op efter seks måneder, men man skulle stadig betale seks måneders abonnement mere. At dette reelt betød, at kunderne nu reelt var bundet til 3 i et helt år pga. deres monopol på 3G-mobiltelefoni, er også en detalje.

Den forurettede part reagerede temmeligt stærkt og skældte ud over, at KS kunne finde på at regulere på et område, som Folketinget havde besluttet skulle reguleres af IT- og Telestyrelsen (herefter ITST). VTU var sure på KS, og Helge Sander ville mødes med teleordførerne, men der skete ligesom ikke meget mere i sagen.

Indtil i dag. Her skriver medierne, at Folketinget nu vil blande sig i sagen (artiklen har også link til tidligere artikler, som - bedre end jeg - redegør for forløbet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem artiklerne og min udlægning, viger jeg). Et bredt flertal i Folketinget er utilfredse med, at bindingsperioden skal forlænges - faktisk ser flertallet den hellere forkortet, ja endda skåret helt væk.

Det var jo ikke lige det, KS havde håbet på. Nu er der foreløbigt kun tale om Folketingets hensigter, men står de til troende, står KS nu her efter deres forsøg på at påvirke konkurrencen på teleområdet med en tilkendegivelse fra Folketinget, som temmeligt direkte siger, at de har trukket i den forkerte vej. Læg mærke til, at Folketinget ikke har sagt noget om hvis ressort området er - det er noget som ministrene aftaler, og som Statsministeren i sidste ende afgør, hvis ministrene ikke kan blive enige.

Til trods for, at KS under hele sagen har proklameret, at de mener området hører under KS, så kan KS ikke have været uvidende om, at dette område ikke var deres gebet. Det er klart formuleret, at ITST forestår reguleringen på teleområdet - man kan bare tænke på, hos hvem 3G-licensauktionen blev afholdt). Det har dog ikke afholdt KS fra at forsøge at få indflydelse på teleområdet.

Man kan i bakspejlet undre sig over forløbet og over, at KS har fået lov til at forsøge at blande sig på den måde. KS mener vel sagtens, at ITST ikke har forestået reguleringen ordentligt, og at de i stedet skal gøre det. Det er muligt, at man internt i systemet har forsøgt at få området tildelt i stedet, men dette er ikke lykkedes. Den ansvarlige minister, Bendt Bendtsen, har bedt sine tropper om at opføre sig ordentligt, men dette synes ikke at være sket. Mener KS, at de i kraft af Bendt Bendtsens høje stjerne i regeringen kan mase sig frem på bekostning af Helge Sander, selv om Bendt Bendtsen beder dem holde igen?

I alle tilfælde fremtræder KS bagefter som et temmeligt vildt dyr, som åbenbart ikke har noget imod at forsøge at tilrane sig andre ministeriers ressorter og ikke tager imod beskeder fra deres egen minister.

Nu er sagen jo ikke slut, men foreløbig kan man tænke over et par ting:

* Hvis KS vil have mere konkurrence på teleområdet, hvorfor forlænges bindingperioden så for mobilabonnementer?

* Hvorfor blandede KS sig, til trods for, at de burde vide, at det ikke var deres ressort?

* Hvorfor blev der ikke grebet ind - og da det så skete (i dag), hvorfor var det så Folketinget, der greb ind?

Det er jo ren Kongekabale (og apropos denne film, kan man spørge, hvor IT-pressen var, da alt dette skete?)

Fortsættelse følger. Det bliver spændende at se, hvad KS nu vil gøre.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.