Right on targIT
onsdag 15. september 2004 kl. 15:52

Internettet er noget gammelt bras

De fleste mennesker har vist indtryk af, at internettet kører meget godt og er meget effektivt. Ikke desto mindre hører man nu fra eksperter, at det langt fra er tilfældet.

En rapport Internet Mark 2 konkluderer, at udbredelsen til nye kunder er gået i stå (mao. er det for dyrt for mange), mens erfarne brugere er irriterede over nogle skavanker, nettet med dets nuværende struktur har. Her kan nævnes spam og manglende pakkeprioritering, hvilket nu resulterer i, at alle data er lige vigtige - og ergo lige langsomme om at komme frem.

Det er ikke mere end en uge siden, at Intels CIO Pat Gelsinger sammen med Vint Cerf gjorde sig til talsmand for, at der skulle laves en ny overliggende struktur på nettet, da alt for mange forskellige applikationer gjorde sådan et nyt lag nødvendigt.

Man aner i begge tilfælde, at mere regulering fra statsside synes at være en af løsningerne. Dette er interessant nyt for et internet, på hvis vegne John Perry Barlow i The Economy of Ideas frabad sig indblanding fra andre, i og med at internettet var et unikt medium og derfor ikke bare kunne forstås (og reguleres) som den fysiske verden.

I mellemtiden er vira, malware, spyware, spam og alskens andre ubehageligheder spiret frem, og problemerne hober sig op. Nød lærer i sandhed nøgen kvinde at spinde.

Kommentarer

 1. af Christian - onsdag 15. september 2004 kl. 23:53

  Vira, malware, spyware og spam er da afgjort problemer, som plager internettet. Jeg kan dog ikke helt se, hvordan de skulle kunne kommes til livs vha. mere regulering, medmindre man pålægger ISP'erne ganske betydelige opgaver, hvilket er forbundet med de samme problemer som det "logningsmonster", du skrev om forleden.

  ICANN og IETF kritiseres i den linkede artikel for ikke at finde en afløser til TCP. Jeg har ikke hørt om disse problemer med TCP før (hvilket vel i sig selv antyder, at problemet ikke er særlig akut), men jeg tvivler på, at nettet rasler fra hinanden, hvis ikke en afløser er fundet inden i overmorgen.

  Hvis TCP vitterligt går hen og bliver uanvendelig, er det nok ikke svært at finde incitament til at finde på et alternativ, og uanset hvem, der tager teten på det område, mon så ikke man vil henvende sig til IETF eller lign. organisation mht. at få ophøjet sine opfund til standard. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at en proprietær standard ville nå tilpas anerkendelse til at være anvendelig.

  Enhver der har fulgt det danske folketings behandling af love med it-indhold ved, at de forskellige partiers it-ordførere har meget ringe forståelse for it og internettet (læs: de tager i mine øjne ikke deres hverv som lovgiver særlig seriøst). At overlade regulering af tekniske detaljer af internettets fremtid til folkevalgte politikere er vist ikke formålstjenligt.

  En undtagelse er muligvis overgangen til IPv6. Behovet for overgang til IPv6 er stort i Asian og lille i USA og Europa, hvilket betyder, at der fra amerikansk og europæisk side er et ønske om at udskyde investeringerne i opgradering til IPv6 noget tid endnu. Her kunne der måske være behov for fra politisk hold at puffe lidt til udviklingen af hensyn til Asien (hvis ellers man ønsker at tage den slags hensyn).

  Man kan sikkert også pege på andre enkeltområder, men i det store hele har jeg svært ved at se, hvad mere regulering (i forhold til den eksisterende lovgivning, som internettet jo ikke er undtaget) kan bibringe.

  For problemer, der har en politisk løsning, er lovgivning udmærket. Men da internettet som bekendt ikke respekterer landegrænser, vil mange indgreb kræve en næsten global lovgivningsindsat og efterfølgende håndhævelsesindsat, hvilket næppe er realistisk i dag. I stedet må man ty til tekniske løsninger, og her har politikerne i mine øjne ikke noget at bidrage med.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg.