Right on targIT
lørdag 11. september 2004 kl. 17:07

Fagre nye verden

Jeg var med på Dansk ITs IT-jurakonference torsdag og fredag. En af de ting, som man tager med sig derfra, er indtrykket af, at bureaukraterne er meget glade for den moderne teknologi, som omgiver os i dag. Med bureaukrater tænker jeg både på vores hjemlige embedsmænd og EU-folkene i Bruxelles.

En af de ting, som blev gennemgået på konferencen er de nye logningsregler, som Justitsministeriet (stadig) arbejder på som en reaktion på terrorangrebene i september 2001 (just tre år i dag) og Spaniensbomberne (just et halvt år i dag). Der er tale om regler, som gør, at de store ISPere skal logge ca. alt, hvad man som internetsurfer gør, IP-numre, startstidspunkt, sluttidspunkt, trafiktype (http, ftp, etc.), og meget mere.
Man er dog godt klar over, at dette logningsmonster vil være meget omfattende, så mindre entiteter (biblioteker, små boligforeninger, mm.) er undtaget fra reglerne. Så meget for at være sikker på, at alt logges - og at loven dermed faktisk vil måske virke.

Udover, at ministeriet har været meget lukket om denne proces og lang tid om det, så har arbejdet med loven også været kendetegnet ved, at ISP'erne har haft meget lidt at skulle have sagt. Det er god latin ved udarbejdelsen af love at inkludere interesseorganisationer for de mennesker eller firmaer, som loven henvender sig til. Modeordet er her dialog; loven er blevet skabt i dialog med de berørte brancher. Dette har ikke være tilfældet overhovedet i dette arbejde, men et stort møde følger senere på måneden - det første ud over en times orientering tidligere. Nå, nok surt opstød, vi må videre.

Et andet eksempel er det nye udbudsdirektiv fra Kommissionen (Dir. 2004/18/EF), som opstiller regler for, hvordan udbud skal foregå. Her er det også muligt at benytte elektronisk kommunikation som kommunikationsmetode, men allehånde regler er blevet opstillet i denne forbindelse. Disse er opstillet i direktivets art. 42, stk. 5 og dikterer meget hårde krav, som umuligt kan opfyldes for almindelig papirpost, dedikerede server, dedikerede rutiner, etc.

I begge tilfælde sidder man tilbage med fornemmelsen af, at fordi en yderligere registrering eller logning kan lade sig gøre med fagre nye verdens teknologi, så skal det udnyttes. At det ikke har kunnet lade sig gøre i hundredevis af år med papirpost eller lign. er uden betydning. Man kunne ønske sig en lidt mere nuanceret tilgang til disse emner, specielt hvis man vil sikre, at elektronisk kommunikation også benyttes - i stedet for at fedte det ind i tung regulering, som kvæler barnet i fødslen.

Forstå mig ret, jeg er ikke modstander af, at moderne teknologier skal reguleres, for selvfølgelig skal den det (hvis man er imod regulering, vil jeg retorisk gerne høre, om man så også er tilhænger af al den spam, der sendes). Men at man - fordi mulighederne er der - springer i modsatte grøft og sovser den nye teknologi ind i regulering, bare fordi man kan, hjælper ingenlunde med at udbrede tilliden og brugen af den. Og det er jo ellers noget, som politikerne på bjerget gerne ser.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.