Right on targIT
torsdag 19. august 2004 kl. 13:50

Apple - den nye fæle?

Apple har alle dage haft et godt omdømme i computerbranchen. Apple-computere er pæne at se på, nemme at bruge, giver brugeren øgede muligheder og er i det hele taget for kreative, hippe mennesker. I momodsætning hertil findes Windows- eller Linux-maskiner, der er for nørder, teknikere, kontormus og andre kedelige personnager.

Apple er derfor også set som en modsætning til specielt onde Microsoft, som misbruger dets dominerende situation og låser brugeren fast, halser bagefter hvad angår innovation (jf. den ældgamle diskussion om hvem der først brugte musen som inputmetode; Gates, der besøgte Apples udviklingsafdeling og stjal med arme og ben derfra, osv.) og ikke opfordrer til glæde og kreativitet. Mere kyniske sjæle ville sige, at når nu Apple ikke kunne være dominerende selv, så kunne de i stedet udgøre en modpol til kedelige, dominerende Microsoft.

Senest har Apple lanceret Ipoden og den tilhørende musikservice Itunes, som er blevet endog meget populær. Tjenesten kom på det rigtige tidspunkt, var fra et respekteret hardwarefirma, som musikbranchen kunne stole på og de to produkter understøttede hinanden på bedste vis. Satsningen har givet et massivt kapitalindskud til Apple, og et helt nyt forretningsområde, hvor die-hard fans priser Ipodens og Itunes' kvaliteter. Et nyt område at rekruttere disciple fra er født.

Med den enorme udbredelse, som Itunes har, er Apple tæt på at have udryddet al konkurrence indenfor området - og det inden slaget egentligt gik i gang. Jeg iler med at sige, at det endnu er for tidligt at erklære slaget om online-musik for overstået, men for nuværende har Apple helt klart fat i den lange ende. En bunke andre musiktjenester, anført af Microsoft og Real, arbejder hårdt på at ændre dette.

Jeg synes dog at ane tegn i sol og måne om, at Apple ikke er spor bedre end deres onde, kedelige konkurrenter, hvis de ellers mener det kan betale sig, og at de dermed på længere sigt kan ødelægge deres gode renomme:

Apple har for nuværende som sagt et nærmest monopollignende tag på online-musikmarkedet. Og de er parate til at forsvare dette tag med temmeligt hårde midler: Da Real tilbød software til at ændre kopibeskyttelsen på Itunes, så de kunne afspilles på Reals afspillere, var Apple meget lidt glade for dette og truede med sagsanlæg mod Reals software. Denne aktion er i modstrid med Apples image, hvor en hacker-mentalitet langt hen af vejen er blevet accepteret som et udtryk for kreativitet.

Noget kunne derfor tyde på, at Apple er parat til at ofre en del goodwill på deres "gammeldags" forretningsområder mod til gengæld at kunne få et de-facto monopol på online-musikdistribution. Deraf følger så også, at Apple seriøst satser på dette nye forretningsområde i en sådan grad, at man er parat til at kannibalisere de gamle forretningsområder - eller også håber man på, at Apples fans er så dedikerede, at de accepterer den slags opførsel.

Tanken er nærliggende, at hvis Apple kan få et monopol på online-musikdistribution, vil de opføre sig lige så grimt for at forsvare det, som de konkurrenter, firmaet typisk er blevet set som en modpol til.

Så måske er Apple om fem år at regne som en af de fæle grundet deres monopl på online-musikdistribution og deres metoder for at forsvare dette.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.