Right on targIT
mandag 5. april 2004 kl. 13:45

Sun-Microsoft-aftalen

Så indgik Sun og Microsoft en aftale, som løste alle deres juridiske slagsmål i de næste ti år. MS betaler i det hele knap 2 mia. USD og får så licens til at bruge SUNs teknologi. Sun får til gengæld nogle penge i kassen og arbejdsro.

Det tør være rimeligt klart for MS, hvorfor aftalen var interessant:
* Forlig mod endnu en sagsøger, hvorved MS slipper for udgifter til advokater, mm.
* Mulighed for at licensiere Suns teknologi, specielt Java og serversideteknologi
* Forlig med en af klagerne til EU-kommisionen over MSs monopolopførsel.
* Heraf følgende stærkere forhandlingssituation mod EU-kommissionen.
* Forlig med den sandsynligvist skarpeste kritiker af MSs produkter.

For Sun var der også fiduser i aftalen:
* Penge i en efterhånden noget tom kasse (fyringer af 3300 mennesker er blevet annonceret for at begrænse underskuddet).
* Mulighed for at licensiere Microsoft-teknologi. Dette skal nok ikke undervurderes.
* Forlig i en lang, dyr og opslidende sag. Samtidigt går EU-kommissionen videre.
* Samarbejde med den ledende softwareudvikler.

Ovenpå alt dette må man sige, at Sun synes at have været meget opsat på at indgå et forlig. Med indgåelsen af forliget falder en stor del af den goodwill, som Sun havde blandt teknikere, bort. En stor del af den virksomhedsidentitet, som Sun har haft, har været baseret på at være en modpol til MS. Denne vil også forsvinde.

Ikke desto mindre er aftalen indgået. Det korte af det lange må være, at Sun virkeligt fattes penge, og har indset, at så lang tid de har MS imod sig, vil det ikke blive bedre. Og derfor har ment, at aftalen var det bedste, de kunne få.

Læren må være klar: man er enten gode venner med MS eller også bliver man gode venner med firmaet. Når endda Sun, som har bundet så megen prestige og identitet op på at være anti-MS må strække våben, synes der ikke at være nogen vej udenom. Som aktør i softwarebranchen i dag må man sikre sig, at MS er med en; ikke imod.

I det hele taget giver denne aftale indtryk af, hvor stærkt MS står. Konkurrenter forliger deres sager med MS. Monopolet synes ikke i umiddelbar fare for at blive svækket; Linux er trods megen snak endnu ikke en aktør på desktoppen. Regulering efter monopollovgivningen har ikke syntes at bide på MS, enten strander sagen i retssystemet, mens MS i mellemtiden erobrer markedet, eller aftaler, der mest har karakter af nålestik mod MS, indgåes.

Teknisk, juridisk og finansielt kan jeg ikke se, hvad der skal svække Microsoft i den nærmeste fremtid. På den måde har aftalen med Sun ringe betydning, men må tværtimod bare ses som en påmindelse på MSs styrke.

God påske.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.