onsdag 3. august 2005 kl. 23:34

Så tager vi cyklerne frem

I kølvandet af terrorangrebene i London forleden forsøgte medierne at piske en stemning op, men den ulyksalige begivenhed virkede ikke som noget, der ville påvirke danskernes dagligdag synderligt. Efter et par dage lykkedes det faktisk TV 2 Lorry at finde en kvinde, der ville overveje at cykle mere frem for at bruge metroen. Man mindedes tiden før Storebæltsforbindelsens åbning, hvor pressen også havde held med at finde folk med den skrækkelige (men langt hen ad vejen fiktive) lidelse, tunnelskræk.

Det lo jeg af, idet terror historisk set har kostet meget få menneskeliv sammenlignet med trafikken (og det billede ændrer sig næppe voldsomt i nærmeste fremtid), og i lyset heraf virkede det paradoksalt, at kvinden følte sig mere sikker på cykel end med metroen.

Men jeg tog fejl. Jeg faldt lige over en undersøgelse, der viser, at cyklister rent faktisk lever længere end den øvrige befolkning. Og det er åbenbart på trods af, at der ryger en enkelt i svinget i ny og næ. Tænk engang.

Jeg ved så ikke, om metropassagerer lever kortere end fx bilister, og om det i givet fald er ofre for terrorangreb, der trækker statistikken nedad. Det er jo altsammen relevant at vide, når man skal vælge transportmiddel.

Det ligner i øvrigt den undersøgelse, der blev refereret i det eksemplar af Urban, jeg læste i i dag, mens jeg ventede på min aftensmad. Så enten må det være en meget gammel avis, jeg havde fået fat i (undersøgelsen var fra marts), eller også må journalisterne her i agurketiden have gravet dybt i skufferne.

I avisartiklen nævnes, at mens københavnere cykler i snit 2,5 km om dagen, så cykler folk fra Ebeltoft kun 0,3 km (eller noget i den retning). Det er vel ikke så overraskende, når man tænker på de to byers respektive størrelser. En eller anden filejs citeres for, at man nu skal have folk fra Ebeltoft til at cykle lige så meget som københavnerne. Der er bare lige det, at hvis man skal fra ét sted i Ebeltoft til et andet, så er der nu engang ikke så langt. Og hvis man skal til en anden by, så skal man til gengæld cykle rigtig langt, hvilket måske også er lidt meget af det gode. Så essensen må være, at folk fra Ebeltoft skal cykle et par gange rundt om byen, når de kører til og fra arbejde. Men så lever de også længere. Hvilket er et held, for så har de tid til at cykle rundt til ingen verdens nytte.

Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Som regel med livet i behold.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.