onsdag 11. december 2002 kl. 22:56

Fra alle os, til alle jer

Folketingets julegave til befolkningen er i år en ny ophavsretslov, der træder i kraft to dage før jul.

Loven har til formål at give ophavsretshaverne, primært pladebranchen og filmindustrien, mere kontrol over, hvad forbrugerne gør med de produkter, de har købt og betalt for, herunder hvilket udstyr produkterne afspilles på.

Denne øgede kontrol gives som kompensation for pladebranchen og filmindustriens faldende salgstal. Det antages, at faldet i salget primært skyldes piratkopiering, mens prisstigninger på cd'er og film samt generelle økonomiske konjukturers skiften kun regnes af sekundær betydning.

Det lægges til grund, at piratkopiering er skyld i et direkte tab for ophavsretshaverne, samt at den eneste måde, man kan tjene penge på at udgive musik og film, er ved at sælge cd- og DVD-skiver. Loven har til formål at sikre rentabiliteten af netop denne forretningsmodel, hvilket søges nået ved alvorligt at begrænse de lovlige anvendelser af produkterne.

Loven bygger på en antagelse af, at folk der piratkopierer i strid med såvel den gamle som den nye ophavsretslov, nu vil afslutte deres kriminelle løbebane, fordi en bestemt handling, der i visse tilfælde er nødvendig for at piratkopiere, nu også gøres ulovlig. Ulovliggørelsen af denne handling rammer også massevis af hidtil fuldt lovlige anvendelser. Handikappede sikres særlige rettigheder, mens folk, der blot har valgt en anden cd- eller DVD-afspiller end de fleste, bliver ramt. Loven antager, at minoriteternes interesser fint kan varetages af ophavsretshaverne, upåagtet pladebranchens aktuelle vægtning af hhv. det brede og det smalle publikum.

Loven er en implementation af et EU-direktiv, så Folketinget er pålagt at vedtage loven. Direktivet indeholdt dog en del frihedsgrader, og her valgte man i Danmark at dreje disse i pladebranchens og filmindustriens favør.

Direktivet pålagde Folketinget at implementere et forbud mod parallelimport af cd'er og DVD'er. Samtlige partier var enige om, at dette var en dårlig ting. Alligevel valgte et flertal at vedtage dette forbud længe før de øvrige EU-lande.

Lovforslaget blev vedtaget med støtte fra Venstre, Konservative, Kristeligt Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne; Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod, mens SF undlod at stemme.

Glædelig jul!

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.