torsdag 3. oktober 2002 kl. 21:46

Al magt til film- og musikindustrien

Så blev lovforslaget om ændring af lov om ophavsret fremsat i Folketinget.

Med den nye lov bliver det ulovligt at omgå kopisikring med henblik på fremstilling af kopier til privat brug. Sidste sommer blev det omsider lovligt at foretage digital kopiering til privat brug, men den ret bliver nu (såfremt loven vedtages) i et vist omfang inddraget igen. I dag er blank-medier (herunder tommer cd-medier) pålagt afgift, der går til rettighedshaverne som kompensation for tabte indtægter i forbindelse med lovlig kopiering. Denne afgift berøres ikke af lovforslaget. Med forslaget indskrænkes de lovlydige borgeres rettigheder betragteligt, men mon det har den helt store betydning for piratkopister?

Det bliver også ulovligt importere film og musik fra lande uden for EØS , fx at bestille bøger eller DVD'er via postordre fra USA, uden ophavsmandens samtykke. Hvorfor ophavsretshaverne, herunder film- og musikindustrierne, skal nyde denne særlige konkurrencehæmmende beskyttelse, er mig uklart.

Lovforslaget førstebehandles 23. oktober.

Rettelse: Det er kun import til videresalg, der gøres ulovligt, dvs. at postordrekøb stadig vil være tilladt.

Kommentarer

Kommentarfunktionen er ikke aktiv for dette indlæg.