Autonome Agenter i en flad Virtuel Virkelighed

Midtvejsprojekt ved IT

Betegnelsen autonome agenter dækker programmelsystemer, der er opbygget således, at de i en eller anden forstand er selvstyrende. Betegnelsen kan både dække et rent programsystem uden fysisk realisering af agenten, som f.eks. et system der billedligt forstået bevæger sig rundt på jagt efter bestemte former for information på nettet ("softbots"). Betegnelsen dækker ogsaa fysiske agenter i form af selvstyrende robotter, altså robotter, hvis adfærd ikke på forhånd er fastlagt, som det kendes fra industrirobotarme.

Omtrentligt kan sådanne agenter funktionelt karakteriseres som følger:

I projektet skal opbygges et eksperimentelt system, hvori skærmen fremstiller en flad 2-dimensional verden hvori et par agenter kan bevæge
sig rundt på egen hånd og kommunikere med hinanden i et primitivt formelt sprog. Kommunikationen kan f.eks. visualiseres med talebobler.
I denne verden indbygges forskellige forhindringer, og agenternes opgave er at samarbejde om opgaver som f.eks. at flytte en
2-dimensional sofa gennem døråbninger i den flade virtuelle verden.

Systemet er tænkt dels som et populært demonstrationssystem til at anskueliggøre agentbegrebet, dels som en eksperimentalopstilling for et
studium af forskellige logiske agentmodeller.

Som implementeringssprog kan eventuelt anvendes Java.

PS: Sixth Scandinavian Conference On Artificial Intelligence har som hovedemne intelligente agenter.

Ønskelige forudsætninger: Informatikfagpakken, samt 49232 Logikprogrammering. Det vil være en fordel hvis en eller flere af deltagerne har haft 49270 Parallelprogrammering.

Vejledere: Jørgen Fischer Nilsson, bygn. 345 V, rum 266, tlf. 4525 3730 (jfn@it.dtu.dk) og Hans Bruun, bygn. 345 V, rum 177, tlf. 4525 3709 (hb@it.dtu.dk).